Ana Sayfa / Uncategorized / 12 HAYVANLI TÜRK KAVMİNE GÖRE YELIĞIN KARŞILIĞI

12 HAYVANLI TÜRK KAVMİNE GÖRE YELIĞIN KARŞILIĞI

  • HAYVANLI  TÜRK  KAVMİNE  GÖRE  YILIĞİN  KARSILIĞI.

 

Sıçan                   Yılı.  1900  1912  1924  1936  1948  1960  1972  1984  1996  2008  2020  2032  2044  2056

Ud- Sğır              Yılı.  1901  1913  1925  1937  1949  1961  1973  1985  1997  2009  2021  2033  2045  2057

Pars                    Yılı.  1902  1914  1926  1938  1950  1962  1974  1986  1998  2010  2022  2034  2046  2058

Tavşan                Yılı.  1903  1915  1927  1939  1951  1963  1975  1987  1999  2011  2023  2035  2047  2059

Lu-Balık             Yılı.  1904  1916  1928  1940  1952  1964  1976  1988  2000  2012  2024  2036  2048  2060

Yılan                   Yılı.  1905  1917  1929  1941  1953  1965  1977  1989  2001  2013  2025  2037  2049  2061

Yund-At             Yılı.  1906  1918  1930  1942  1954  1966  1978  1990  2002  2014  2026  2038  2050  2062

Koyun                Yılı.  1907  1919  1931  1943  1955  1967  1979  1991  2003  2015  2027  2039  2051  2063

Biçim-Maymun-Yılı.  1908  1920  1932  1944  1956  1968  1980  1992  2004  2016  2028  2040  2052  2064

Tavuk                 Yılı.  1909  1921  1933  1945  1957  1969  1981  1993  2005  2017  2029  2041  2053  2065

İt                          Yılı.  1910  1922  1934  1946  1958  1970  1982  1994  2006  2018  2030  2042  2054  2066

Tonguz-Domuz-Yılı.  1911  1923  1935  1947  1959  1971  1983  1995  2007  2019  2031  2043  2055  2067

 

 

 

Cemal    SEVİN

İZMİR  limontepe  Cem  Evi  Dedesi.

Hakkında Cemal SEVİN

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir