Ana Sayfa / Cemal SEVİN

Cemal SEVİN

KUR’AN-I EHL-İ BEYTE SORUN

KUR’AN-I    EHL-İ   BEYTE    SORUN Bu  yazımda  Hz. Peygamberimizin (s.a.v.)  Ehlibeytine  bağlı  olduklarını  sanan  Müslümanlara  ve özelikle  sünnet  ehline  sorular  soracağım. Bunlar  öyle  ki, kendilerinden  başka olan Müslümanları  inkar  etmek  isterler. Daha da  ileri  giderek  kendilerinin  dışında  ki  Müslümanlara  küçültücü  adlarda  takarlar. Ben  tüm  Müslümanlara  diyorum  ki, İslam’ın  temeli  olan  Allah’ın …

Daha Fazla

12 HAYVANLI TÜRK KAVMİNE GÖRE YELIĞIN KARŞILIĞI

HAYVANLI  TÜRK  KAVMİNE  GÖRE  YILIĞİN  KARSILIĞI.   Sıçan                   Yılı.  1900  1912  1924  1936  1948  1960  1972  1984  1996  2008  2020  2032  2044  2056 Ud- Sğır              Yılı.  1901  1913  1925  1937  1949  1961  1973  1985  1997  2009  2021  2033  2045  2057 Pars                    Yılı.  1902  1914  1926  1938  1950  …

Daha Fazla

ON İKİ İMAMLARIN DOĞUM VE ÖLÜMÜ

ON  İKİ  İMAMLARIN  DOĞUM  VE  ÖLÜMÜ.   ADI  SOYADI                                   DOĞUMU                                            ÖLÜMÜ                          İMAMLIK  SÜRESİ 1 – İmam  Ali                              21- Mart – 599                                24 – Ocak – 661 2 – İmam  Hasan.             …

Daha Fazla

ON İKİ İMAM EFENDİLERİMİZİN ÖVGÜSÜ

ON  İKİ  İMAM  EFENDİLERİMİZİN  ÖVGÜSÜ Esirgeyen bağışlayan Tanrı Adıyla Başlarım Hamd Allah’a salat ve selam Hz. Muhammed Mustafaya  olsun. Şurasını iyi bil ki, Ulu Tanrı,ya Muhammed, iki cihanda benim dilediğim sensin. Seni,kendi varlığım için yarattım ve on sekiz bin alemi senin için yarattım. Eğer sen olmasaydın,yerleri ve gökleri ve ikisi …

Daha Fazla

TASAVVUFTA AŞK

Ey Niyazi ibtidasız zevk buldun aşktan. Yarın ispatında La’sız zevk buldun aşktan. Daim-u baki fenasız zevk buldun aşktan. Ey Fuzuli intihasız zevk buldun aşktan. Aşk: İleri derecede üstün bir sevgidir ki, bu ancak tasavvufla uğraşanlar, Ahmet Yesevi, Lokman Perende, Hacı Bektaşı Veli, Mevlana, Yunus Emre, Mühyiddin-i Arabi, Muhammed Nurul Arabi, …

Daha Fazla

İNSAN TARİHİNDE İLK KURBAN

İlk Kurban hadisesi Kur’an’ı kerim’de ve Tevrat’ta anlatılmaktadır. TEVRAT Takvim Bölümü Bab -4- Ayet -1- ve Adem karısı Havayı bildi. Ve gebe kalıp Kaini (KABİLİ ) doğurdu ve RABBİN yardımıyla bir adam kazandım dedi. Ayet-2- ve yine kardeşi HABİLİ doğurdu. Ve Habil Koyun çobanı oldu. Fakat Kabil çifçi oldu. Ayet-3- …

Daha Fazla

EHL-İ BEYT-E SAYGISIZLIK

Ehl-i Beyt-e saygı duymayı bir mezhep meselesi yapa bilme kurnazlığını gösteren Emevi hainleri, Hz. Muhammed ümmetinin hayat damarlarından biri olan Ehlibeyt sevgisini işlemez hale getirmişlerdir. Ehl-i Beyt-e saygısızlık, yapanlar, onların canlarına iffet, ve onurlarına saldırı şerefsiz bir mantıkla içtihat ayrılığı ilan edebilmiş ve torunlarına ihanet ettikleri bir peygamberden şefaat ve …

Daha Fazla

EHL-İ BEYT SEVGİSİ

Yüce Allah’ın bizlere rahmet olarak gönderdiği sevgili Resule ve onun soyuna. Erişilmez bir mertebe bağışladığı, takva, ilim ve irfanlarıyla insanların üstünde tutuğu, bilenlerin bilgisi düzeyiyle kutsadığı, onlara sığınanları, kurtuluş gemisi gizemiyle müjdelediği, her türlü yanlış ve eksiklikten arındırdığı EHL-İ BEYTİNE. Salat ve selam olsun. Ona biat eden ve yanından ayrılmayıp …

Daha Fazla

İSLAM VE ALEVİLİK

Esirgeyen bağışlayan Tanrı adıyla Ali İmran ayet: 19- Allah’ın indinde din İslam’dır. İslam nedir. Allah’ın birliğine inanıp iman ederek,Allah’a teslim olmaktır. Hz. Muhammed’in getirdiği Müslümanlık. Kur’an’a göre kendinden evvel gelen peygamberlerin getirdiği,Allah’ın birliğini tanıyan, dinlerin devamı ve tamamlayıcısıdır. O nasıl oluyor ki, Muhammed’in getirdiği din İslam oluyor da Musa’nın İsa’nın …

Daha Fazla