Ana Sayfa / Köşe Yazısı / SONSUZ MATEM

SONSUZ MATEM

ashoora

Yan Kerbela… Can Kerbela… Kan Kerbela… Şan Kerbela… Ve Hayat ve ölüm ve Şehit Kerbela. Cennet ve Cehnnem Kerbela. Ve su ve Toprak ve güneş Kerbela. Ve dost ve düşman Kerbela. Bayram, seyran ve kurban Kerbela. Susuzluğun, güneşin, çölün ve ihanetin ölümün tuzağı kurduğu mekan Kerbela.

Ve sonra hepsini birden oturup ağladığı, yas tutuğu kutsal divan kutsal mekan kerbela. Ve o yasın halen devam ettiği ve insanlığın vefa borcu olarak göz yaşı döktüğü Kerbela.

Kerbela denilince şerefli bir destan gelir akla. O destanın da karamanı Hz. İmam Hüseyin’dir. O bu destanı kanıyla yazmıştır. Zalime ve zulme karşı bir yiğitlik destanıdır.

Hz. İmam Hüseyin öyle bir destan yazmıştır ki, o destanın sözleri kılıç kadar keskin, kıyamete kadar kanayan bir yaranın destanıdır.
Her yıl Muharrem ayın da bu destan sayfaları yeniden açılır ibreti alem için çevrilip, çevrilip okunur. Ve, zalimlere lanetler okunur. İnsanlık insan olmanın dersini alır. Zalimler de zalim olmanın karanlığını yaşarlar.
İnsan olan mazlum İmam Hüseyin ( a. s.) ın haklı davasını zalimlere ve karanlığa kendilerini hapsedenlere haykırır, hem de vücut Kerbelasının da yezitlik yapa bilecek nefsimizi, o Rahmanı ruhumuz olan Hüseyin-e boyun eğdirip, hürlüğü kazandırmaktır.
Muhammed ikbal: Hüseyin, Hakk ile batılın arasını kanı ile ayırdı demiştir. Sözlerine söyle devam eder: Allah Allah, Baba ( İmam Ali ) Bismillah-ın Ba’sı, Oğlu ( Seyyid-üş Şüheda ) Zıbh-i Azim-in manası diyerek, benim gözlerimi de Yüce Kurban sırrına açtı. Deyip Kerbela sırrına vakıf olmanın önemini arz etmiştir.
Evet İmam Hüseyin sevgisinden yosun olan kimse, zahirde Müslüman, batında münafık olan kimsedir.
Muhammed ikbal sözlerine şöyle devam ediyor: Hüseyin-in kanından sulanmayan harap tarladan hiç bir ürün alınamaz. İlk Peygamber Ademden, Resullü Ekrem-e kadar bütün Allah elçileri Hüseyin-i biliyorlardı.
NİÇİN Mİ ? Çünkü Adem ( a.s. ) İblis’in insanlığa düşmanlık edeceği ve Hüseyin-in örnek şehit olarak yüce kurban seçileceği bildirilmiştir. Hüseyin-in kutlu kanın Kerbela toprağına akacağı dahi Allah elcileri ve velilerine bildirildi.

Ama ne yazık ki zahir uleması bunu da kıskandılar, yüce kurbanı büsbütün unutturmak için de gökten indirilmiş hayalı bir kınalı – telli Koç getirip yüce kitabımızı da tahrip edip vahiy yoluyla getiren Hz. Muhammed-i ağlattılar. Oysa cenabı Allah, öyle bir kurban istiyordu ki; Dedesi alemlerin rahmeti Muhammed Mustafa olsun, Babası velilik ve imamet makamının emiril mümini Şahı velayet İmam Ali olsun. Anası Cennet seyyidesi Fatma-ı Zehra olsun. Ve Kardeşi de cennet kuzusu Hz. İmam Hasan olsun. Nenesi Hz. Haticettül kübriya olsun. Ve bu kurbana melekler bile yaş tutsun.
İşte o seçilen büyük kurban Hz. İmam Hüseyin-dir. O ruhlar aleminde kurban olmayı kabullenmiştir. Ne yazık ki, Rabbin kuzusu-nu ve Kerbelayı tam olarak unutturmak için neler yaptılar, neler…
Ama unutturamadılar ve de unutturamayacaklardır. Mesih İsa ( a.s. ) yerine havarilerden genç birisi şehit olmayı göze alınca da bu havariyi İsa zannettiler. Ve Mesih ile yüce kurban-ı karıştırdılar. Buna rağmen, Kerbelayi, İsa-nın çarmıha dökülen kanının toplandığı bir kadeh, bir kase olarak yorumladılar, ve bunun adına da kırba adını verdiler. Oysa bütün bunların temelinde Kerbela adı vardır.
Oysa Hüseyin-in kutlu kanının Kerbela da niçin döküldüğünü bilmek ve Hüseyin-i öyle sevmek gerekiyordu.
Asırlar efsaneler peşinde boşa gitti. Evet İmam Hüseyin 10 Ekim 680 tarihinde, 54 yaşın da bilerek ve isteyerek orada insanlık tarihinin yüce kurbanı olmuştur.
Evet Hz. İsa da çarmıha gerilmiştir. O da şehitlik şerbetini içmiştir, içmiştir ama bıraktığı iz İmam Hüseyin gibi olmamıştır. İmam Hüseyin orada zalimliğin zulmünü kundakta ki altı aylık yavrusunun da m bütün masumiyetine rağmen tüm ailesinin de şahadetini görerek kanıyla insanlığa zafer yazmıştır. O kanla yazılan zafer dünya edebiyatına en büyük şairlerin yetişmesine ve malzeme olmasını sağlamıştır.
Büyük şair Fuzuli bir beytinde duygularını şöyle dile getirir. Her gün doğan güneş, zannetmeyin ki dünyayı aydınlatmaya geliyor. Güneş her doğuşta Hz. Hüseyin için kan ağlıyor, diyor. Ve ölüm döşeğinde iken son vasiyetini soranlara şunu söyler. Benim naçiz bedenimi Hz. İmam Hüseyin-in giriş kapısına gömün. Her gelen geçen beni çiğnesin ki Hüseyin-e toprak olayım. Diyor. İşte onun için diyoruz ki, Kerbela da yazılan destan insanlığın onurudur, kurtuluşudur.
Ve insanlık bu gün, bundan yüzlerce yıl önce geçmiş olan bu kanlı olayı aynı tazelikte ruhunda hissedip, insan olmanın bir erdemliğini ve de insanlığın bir vefa borcunu ödüyor. Ama, asıl orada insanlığa sembol olan İmam Hüseyin-in kanıyla yazmış olduğu mesajları kavramak ve o değerlerin peşinde olmaktır.
NEDİR O DEĞERLER : Emanetin ehline, verilmesi olayıdır. Dedesi Hz. Muhammed ve Babası Hz. İmam Ali-nin uygulamada gösterdiği ve yaşadıkları dönemde de veda haccın da söylediği ilkelerin kendisinden sonra da yaşatılmasını emreden ilkelerin uygulaması ve yaşanması olayıdır. İşte her Muharrem ayı insanlığa bunları hatırlatmalı ve düşündürmelidir. Bu mübarek ayda insanlığın yeniden savunacağı değerlerin ne olduğunu hatırlanması olmalıdır.
Yüce kitabımızın bizlere mesajı; kul hakkının yenmemesi, Tanrı sevgisi, insanlar arası yoksulluğun kaldırılması ve varlığın hiç bir baskı olmadan gönülden paylaşılmasıdır. İnsanlar arası hakka niyet sağlanıp barışın korunmasıdır.
Mazlumun zalimin karşısında ezilmemesi olayıdır. Çünkü, orada yanı Kerbela da olmanın adı Yezit-e yanı zalime başkaldırı olayıdır. Yezit orada kendi halkına zulmeden, yalan söyleyen, eşitsizliği getiren, İslam-i saltanata dönüştüren, halkın köleliğini isteyen, cahiliye döneminin ahlakını egemen kılmaya çalışan zihniyete karsı savaşmış ve o zihniyeti lanetlemiş, tarihin karalıklarına itmiştir.

İşte Yezit o değerlerin semboludur. Ve bizlerin laneti de o değerleri yaşatanlaradır. Ve o zalimlerdir. İşte insanlık olarak bu değerleri ne kadar koruduk, veya koruyamadık bu günlerde kişi özünü dara çekip düşünmeli ve vicdanını sorgulamalıdır.
İşte Muharrem ayı bizlere bunları düşünme ve yaşama fırsatı vermelidir. Ne mutlu Hüseyin için gönlü yananlara, ağlayanlara, ne mutlu Hüseyin-i sevenlere. Hüseyin-i sevmeyenler, gönlü taştan katı hale gelenlerdir. Hayat bu sıra vakıf olmayıp, kurban denince Kurban bayramını Kavurma şöleni sananlar, daha büyük gafletle Aşure gününü de Aşure tatlısı festivali sananlara. İmam Hüseyin yüce Kurbandır.
Kevser suresinin tefsiridir; Ey Habibim. Hakikat, biz sana kevseri verdik. O halde Rabbin için ibadet et ve kurban kes. Sana buğzeden zürriyetsiz ola şüphesiz odur. Kevser suresi ayet. 1 – 2 – 3 .
Evet Kevser Hz. Muhammed-in evladıdır.O evlattan (Hz.Fatimada) sosu yürümüştür. Kurban da Hz.İmam Hüseyin-dır.Kerbela vahşetinde sadece İmam Zeynel Abidin-in sağ kurtulması ilahi taktirin emridir. Ve de o soy kesilmemiş sonsuza kadar da gidecektir. Evet eğer İmam Zeynel Abidin Kerbela-dan sağ kurtulmasaydı, seyitler de bu gün aranızda olmayacaklardı. Ve İslam dini de bu güne kadar gelmezdi.
Çünkü İmam Hüseyin İslam dinin temel direğidir. İslam dinin uğruna kendini ve ailesini hiç düşünmeden,ve teredüt etmeden geriye bakmadan kurban olarak vermiştir. Sadece İslam dini yaşasın diye.
Onun için Hz. Peygamber efendimiz ümmetine ikazda bulunarak; Ehlibetim Hakkında sizlere Allah-ın azabını hatırlatırım. Onlara buğz eden bana buğz etmiş olur; Onları seven beni sever, beni seven de Allah-ı sever. Diye buyurmuştur.

Yarab. Sana hamd olsun. Resullün Muhammed Mustafa’ya ve ahdine vefalı kalan ashabına salat ve selam olsun.

Habibi kuretul ayni ol şah-ı servere.
Kavmi süfyan kast edip cem oldular bir yere.
Nice layık gürdünüz ol cismi paki hançere.
Hürmet etmek büylemiydi Hazreti Peygambere.
Hem ciğer parey Fatimetül Zühre ve nuru çeşmi Haydere.

Ey yezitler siz katıl evladı Resul hakkında kıldınız.
Umu vermediniz nice mazlumları katl etiniz Müslümanız dersiniz.
Hürmet etmek büylemiydi Hazreti Peygambere.
Hem ciğer parey Fatimetül Zühre ve nuru çeşmi Haydere.

Kavmi bıheya siz hanedanı Ehlibeti alıp şama gittiniz.
Kalbi mazlumları cismi paki yakıp furğun etiniz.
Hürmet etmek büylemiydi Hazreti Peygambere.
Hem ciğer parey Fatimetül Zühre ve nuru çeşmi Haydere.

Kavmi bıheya siz suri pesmiyle girdiniz Kerbela meydanına.
Sedrecunu kurdunuz hanına matem şanına.
Çektiniz sımserı sımrı melun o güzel İmam Hüseyin-in gerdanına.
Hürmet etmek büylemiydi Hazreti Peygambere.
Hem ciğer parey Fatimetül Zühre ve nuru çeşmi Haydere.

Ey yezitler siz Kerbela sahrasını al kan etiniz.
Nice sabırsız vefasın dünyayı yakıp be zeka etiniz.
Yetmiş iki milletin etmediğini siz etini.
Hürmet etmek büylemiydi Hazreti Peygambere.
Hem ciğer parey Fatimetül Zühre ve nuru çeşmi Haydere

Ehli iman arifi insan hükmü kur-an bizdedir
Ali Eba mühübüyüz nuru Furkan bizdedir
Cedimiz ol nesli paktır edeb erkan bizdedir
Biz ol lutfu ilahiyiz Aleviyiz Alevi

Ali nuru velayetdir doğdu burcu vahdetten
Ali semsi hakkiikattir halk edildi rahmetten
Ali Seyfi risaledir hem beridir vaşetten
Ol sıfatla mühübiyiz Aleviyiz Alevi

Ali kani metalipdir söreti la fetadır
Ali şahı hilafettir hem Hüdada atadır
Öyle Hulkı Hasan-dır ki mübarayi hatadır
Biz ki ona mülakiyiz Aleviyiz Alevi

Ali yül murtazadır ol sahibi zülfikardır
Mü-ini islamiyetdir Resulullaya yardır
Müderisi ürefadır nice nice fazlı vardır
Biz ol ilme temadeyiz Aleviyiz Alevi

Hasan ile Hüseyin dirki ona yarı vefakarız
Kerbelanın merdanıyiz dilaran cefakarız
Nuri hasret dağı gamla mumdalayiz ahu zarız
Ta hasre denk munadıyiz Aleviyiz Alevi

Ehl-i beytin mühübiyiz mürsüdümüz ol veli
Biz ol ehli peymaneyiz ki Aleviyiz Alev
Onlara kast edene yüz bin kere lanet olsun.
Selam olsun İmam Hüseyin-e, oğlu İmam Zeynel Aba-ya ve onun evlatlarına ve onları sevip yolunu sürenler selam olson…… Gerçeğe HÜ…….

Hakkında Cemal SEVİN

Ayrıca Kontrol Ediniz

EHL-İ BEYT SEVGİSİ

Yüce Allah’ın bizlere rahmet olarak gönderdiği sevgili Resule ve onun soyuna. Erişilmez bir mertebe bağışladığı, …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir